home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Charlottenlund Castle, photo: Jesper Hertel, CC-BY-SA 3.0

De nødvendige compliance-foranstaltninger for at beskytte virksomheden mod økonomisk kriminalitet

For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelige at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed […]

Læs mere

Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet

For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed […]

Læs mere

Otte gode råd til at undgå svindel i din virksomhed

Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter. Coronaen har også øget risikoen. Advokat Hans Fogtdal (H) giver her direktioner og bestyrelser inspiration til, hvordan de kan begrænse risikoen. Læs hele artiklen på BestyrelsesGuiden.

Læs mere

8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed

Svindel internt i virksomheder er et større problem, end mange tror. En virksomhed kan miste op til fem procent af sin årlige omsætning på grund af intern svindel. Det viser undersøgelser internationalt. Danske virksomheder oplever også en kraftig stigning inden for økonomisk it-kriminalitet, hvor medarbejderne bliver snydt til at udbetale penge til eksterne kriminelle. Læs […]

Læs mere

Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun – 100.000 kr.

I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med […]

Læs mere

Nu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri

Historisk har der ikke været tradition for at sigte et advokatfirma eller revisionsfirma i anledning af mistanke om strafbart forhold. Anklagemyndigheden har normalt valgt at ”nøjes med” at sigte en advokat eller revisor som fysisk person og altså ikke det advokatfirma, som den pågældende er ansat i eller er tilknyttet. Læs hele artiklen på Jura […]

Læs mere