home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelige at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed svigter, kan det gå helt galt for virksomheden.
Læs hele artiklen på BestyrelsesGuiden.