home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search
work

.

Henvendelser besvares samme dag.

Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Advokatfirmaet Hans Fogtdal, cvr. nr. 19633047, er ansvarsforsikret og indgået garantiordning hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Hans Fogtdal, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. jf. Retsplejelovens § 126.

Advokatfirmaet er underlagt de advokatetiske regler, der findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters adfærd og salær m.v. behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28,1306 København K.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet er ejet af advokat Hans Fogtdal, der er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Forsvarersalær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Du kan hente domstolene salærtakster her. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.

Hans Fogtdal Advokatfirma har konto i Danske Bank, reg.nr. 3667 kontonr. 0012682433.

Privatlivspolitik