home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som gælder i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske data beskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov.

Som klient accepterer du, at advokatfirmaet opbevarer personoplysninger, som dels er nødvendige for at føre sager, og dels oplysninger, som firmaet er blevet pålagt at indsamle af i medfør af lovgivning og de advokatetiske regler. Her kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

Hvis du ikke er klient, men på et tidspunkt retter henvendelse til firmaet i en sag eller forespørgsel, vil vi kun ligge inde de personoplysninger, som du har givet firmaet og oplysningerne slettes efter samme retningslinjer.

Hvad er personoplysninger?

Advokatfirmaet behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med de opgaver firmaet løser for klienterne. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, fødselsdato, ID og CPR nr. og CVR nr. I straffesager opbevares endvidere oplysninger om helbred, straffeattester, politirapporter og andet efterforskningsmateriale. Disse oplysninger er særlig følsomme og kræver, at du har givet samtykke til, at firmaet opbevarer disse data. Dette samtykke indhentes ved sagens opstart.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe sagen varer. Når sagen er slut, vil det blive vurderet, hvilke oplysninger, som det er nødvendigt at opbevare og hvilke som kan slettes.

Hvad bruges personoplysninger til?

Der opbevares kun oplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle sagen på betryggende vis og for at kunne dokumentere overfor myndighederne, at gældende love og regler er overholdt. Udgangspunkt er dog altid, at der er fuldstændig fortrolighed mellem advokat og klient, og at oplysninger ikke udleveres, uden at klienten har givet sit samtykke. Anden videregivelse sker kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle personoplysninger.

Efter ophør af klientforhold

Ved ophøret af samarbejdet, vil advokatfirmaet tage stilling til, om dine personoplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet senest 5 plus løbende år, efter sagens afslutning. I visse tilfælde kan advokatfirmaet være forpligtet til at opbevare oplysninger længere i henhold til lovgivning. Det er altid muligt at kontakte firmaet og få at vide, hvilke oplysninger advokatfirmaet ligger inde med.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Advokatfirmaet gemmer personlige oplysninger i vores IT- system med begrænset adgang, som kun betjenes af den advokat, som har sagen. Firmaets sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt personoplysninger om dig selv. Dette gælder dog ikke efterforskningsmateriale i straffesager, som er undergivet særlige regler i Retsplejeloven. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis advokatfirmaet ikke fortsat har en lovlig interesse i at opbevare og behandle dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt advokatfirmaets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Yderligere informationer

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse til advokat Hans Fogtdal. Mener du der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til samme.