home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search
Hans Fogtdal fra EBH retssal. Fotograf Bente Poder

Fotograf Bente Poder.

Advokat og tidligere vicestatsadvokat

Advokat

Fokus på økonomisk kriminalitet, erhvervsstrafferet, Compliance og advokatundersøgelser

Omfattende procedureerfaring efter mere end 30 højesteretssager og langt flere landsretssager, herunder omfattende sager af betydelig kompleksitet.

Erfaring som erhvervsadvokat igennem 10 år hos førende københavnske advokatfirmaer, herunder Bech-Bruun og Gorrissen Federspiel. Møderet for Højesteret. Mastergrad fra New York University og arbejde i Los Angeles.

Tidligere anklager

Erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten, senest med en stilling som vicestatsadvokat hos Bagmandspolitiet (SØIK).

Undervisning

Ekstern lektor på Københavns Universitet i børskriminalitet og fx underviser på kurser for advokater i økonomisk kriminalitet og lignende. Tidligere underviser i strafferet og obligationsret på Københavns Universitet.

Forfatter

Hvidvaskloven fra 2020, Børsstrafferet fra 2017, Børskriminalitet fra 2015 og medforfatter til bogen Politiklageordningen fra 2012.

Blogger

Tidligere i Berlingske Business og for tiden i Jyllandsposten Finans og i Børsen.