home phone envelope LinkedIn Facebook Twitter Instagram search
Hans Fogtdal fra EBH retssal. Fotograf Bente Poder

Fotograf Bente Poder.

Rådgiver i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, compliance, ledelsesansvar, økonomisk kriminalitet, erhvervsstrafferet og som forsvarer i straffesager.

Hans har i mere end 20 år beskæftiget sig indgående med sager i krydsfeltet mellem strafferet og erhvervsret. Han har således oparbejdet en indgående erfaring med håndtering af alle typer af sager med strafferetlig betydning, herunder forebyggende juridisk arbejde, compliance, krisehåndtering og som forsvarer i straffesager.
Hans er specialiseret i sager om ledelsesansvar, sager om økonomisk kriminalitet og mere komplicerede straffesager.

 

Partner i FraudReact ApS

FraudReact beskytter virksomheder mod kriminalitet, håndterer en mistanke og rådgiver, når lynet slår ned.

 

Baggrund

Hans er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 1986 og er specialiseret inden for erhvervsstrafferet, investigations, compliance, ledelsesansvar og ansvarssager.

Hans er desuden uddannet fra New York University i 1988 – 1989 og har en mastergrad; Master in Comparative Jurisprudence (M.C.J).

Erfaring

Hans har erfaring som erhvervsadvokat igennem mere 10 år hos førende advokatfirmaer i København, herunder Bech-Bruun, Gorrissen Federspiel og Plesner med møderet for Højesteret og har arbejdet som advokat i Los Angeles, USA.

Derudover har Hans over en årrække været vicestatsadvokat hos SØIK, hvorfor han har erfaring hos Statsadvokater og Rigsadvokaten med omfattende procedureerfaring efter mere end 30 højesteretssager og flere landsretssager, herunder omfattende sager af betydelig kompleksitet

Siden 1997 har Hans beskæftiget sig indgående med sager i krydsfeltet mellem strafferet og erhvervsret, hvorfor han har oparbejdet en indgående erfaring med håndtering af alle typer af sager med en vis strafferetlig betydning, herunder forebyggende arbejde, compliance, krisehåndtering og som forsvarer i straffesager i sager økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

CV

Partner i FraudRaeact ApS (2021 – )
Advokat & Partner – HF Law (2018 – )
Advokat & Of Counsel – Plesner (2016 –2020)
Vicestatsadvokat – Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (2011 – 2016)
Vicestatsadvokat – Rigsadvokaten (2002 – 2011)
Politiassessor – Københavns og Hvidovre Politi (2001 – 2002)
Statsadvokatassessor – Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (1997 – 2001)
Advokat & Partner – Advokatfirmaet Nemeth, Sigetty og Fogtdal (1992 – 1997)
Advokat – Gorrissen Federspiel (1990 – 1992)
Foreign Attorney – Morgan, Lewis & Bockius, Los Angeles (1989 – 1990)
Advokatfuldmægtig – Bech-Bruun (1986 – 1988)
Auditørmedhjælper – Forsvarets Auditørkorps (1985 – 1986)

Undervisning

Hans er anerkendt som en af de ledende danske rådgivere inden for området og anvendes derfor også ofte som underviser hos en række kommercielle kursusvirksomhederne, herunder Djøf, Danske Advokater og JUC.

Hans har betydelig undervisningserfaring, for tiden som ekstern lektor på Københavns Universitet i faget børskriminalitet.

Hans er desuden leder af Netværk om Økonomisk kriminalitet under JUC.

Udgivelser

Han har udgivet en række bøger, herunder forfatter til Børskriminalitet fra 2015, Børsstrafferet fra 2017 og medforfatter til bogen Politiklageordningen fra 2012 samt hovedforfatter til den nye Kommenterede Hvidvasklov. Alle bøger er udgivet på Jurist og Økonomforbundets Forlag.

Hans har desuden fået udgivet en række artikler i juridiske tidsskrifter og har igennem flere år været blogger om økonomisk kriminalitet i Børsen, Berlingske ogJyllandsposten.

Møderet

Hans har møderet for både byretter, landsretterne samt Højesteret.

Sprog

Dansk, skandinaviske sprog og engelsk.

portrait with background