Hans Fogtdal

Specialist i økonomisk kriminalitet

Bedrageri, hvidvask og økonomisk kriminalitet advokat i Hellerup

Rådgiver i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, compliance, ledelsesansvar, økonomisk kriminalitet, erhvervsstrafferet og som forsvarer i straffesager

  • Møderet for Højesteret
  • Specialist i økonomisk kriminalitet
  • Tidligere anklager og erhvervsadvokat
  • Kender systemet indefra
  • 20 års erfaring med straffesager
  • Forfatter til flere bøger om strafferet
  • Underviser i erhvervsstrafferet
  • Partner i FraudReact

Ansvar og straf

Skriver på Børsen, på Jura Info (og tidligere på Berlingske Business) om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Fast kommentarskribent for Jyllands-Posten Finans.

Partner i FraudReact ApS

FraudReact beskytter virksomheder mod kriminalitet, håndterer en mistankeog rådgiver, når lynet slår ned.

Forfatter

2. reviderede udgave af den kommenterede hvidvasklov, 2021

Børsstrafferet fra 2017

Børskriminalitet fra 2015

Medforfatter til bogen Politiklageordningen fra 2012

Corporate Criminal Law

I provide advice on all aspects of corporate criminal law in connection with regulatory supervision, control and enforcement, including, if necessary, by representing the client in court.

(+45) 53 53 83 72
HF@hflaw.dk